AKCJA REKRUTACJA

Drodzy ósmoklasiści! Przed wami egzaminy i wybór szkoły ponadpodstawowej. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszego liceum:

W klasie 1A społeczno – prawnej przygotujecie się do matury rozszerzonej z wiedzy o społeczeństwie, geografii i języka angielskiego. W tej klasie będziecie mieli zajęcia rozwijające zainteresowania z dziennikarstwa i edukacji filmowej do wyboru. Weźmiecie udział w tworzeniu szkolnej gazetki internetowej OKIEM KOPERNIKA i szkolnej telewizji KopernikTV
2022AkcjaRekrutacja-1A
2022AkcjaRekrutacja-1A

W klasie 1B biologiczno – chemicznej będziecie brać udział w festiwalach naukowych, zajęciach laboratoryjnych, warsztatach naukowych, zajęciach z dietetyki i ratownictwa medycznego.

2022AkcjaRekrutacja-1B
2022AkcjaRekrutacja-1B

W klasie 1C lingwistycznej będziecie robić teatr i film, możecie uczestniczyć w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki Kopernick, wykładach uniwersyteckich – również w języku obcym, projektach edukacyjnych CEO. W tej klasie nauczycie się perfekcyjnie mówić po angielsku.

klasa 1C

W klasie 1D matematyczno – fizycznej będziecie uczestniczyć w festiwalach naukowych, wykładach Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, ciekawych doświadczeniach, zajęciach z projektowania graficznego, wyjazdach do centrów nauki.

klasa 1D