2022-03-10 Zajęcia integracyjne z uczniami z Ukrainy