LO - widok szkoły

Jak przeczytamy we wstępie opracowania naszego absolwenta:
"Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie to w powiecie wołowskim najstarsza szkoła średnia, która powstała po wojnie. Od początku swojego istnienia stała się niezbędna w tym rejonie. Z niej rekrutuje się w dużej mierze elita intelektualna miasta. Wielu absolwentów liceum po odbyciu studiów wyższych powraca do Wołowa, by tu służyć swoją wiedzą i pracą lokalnej społeczności. Ich wkład w rozwój miasta jest niezaprzeczalny."

Zachęcamy do zapoznania się z pracą Piotra Nowaka (absolwenta 2004-2007): "Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie – zarys historyczny".