Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
  • ul. Zielińskiego 57
  • 53-533 Wrocław
Telefon: +48 71 785 18 94
Faks: +48 71 785 18 66
Strona internetowa