Starostwo Powiatowe - Wydział Edukacji
  • Plac Piastowski 2
  • 56-100 Wołów
Telefon: +48 71 380 59 13
Strona internetowa