Drukuj

Wytyczne i procedury w skrócie (plik PDF)

Wytyczne dla zadających egzamin maturalny w 2021 r. (plik PDF)

Procedura przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. (plik PDF)

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. (plik PDF)

Egzamin maturalny - informacja (plik PDF)

EM Komunikat o harmonogramie (plik PDF)

EM Komunikat o przyborach (plik PDF)