Aleksander - zwycięzca konkursu informatycznego

Aleksander Łyskawa – uczeń klasy 2 Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie zwycięzcą Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego dedykowanego uczniom szkół Powiatu Wołowskiego.

W konkursie organizowanym przez firmę z Wołowa COLLOSEUM Kamila Sułka zgłosiło się 6 uczniów. 20 kwietnia 2021r. Komisja konkursowa oceniła prace i wyłoniła trzech laureatów, którzy na 45 możliwych do osiągnięcia punktów uzyskali:

I miejsce - Aleksander Łyskawa (42 pkt)
II miejsce - Szymon Śmigielski (39 pkt)
IIIn miejsce – Wiktor Semp (36 pkt)

Serdecznie dziękujemy Panu Kamilowi Sułkowi, absolwentowi naszego liceum, za organizację konkursu i ufundowanie nagród.

Halina Łosiewicz- dyrektor szkoły

W lutym 2021 roku Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił XIII edycję konkursu Wiedzy o Rosji Białe Noce. Realizatorem był Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Cele konkursu to rozbudzenie zainteresowań kulturą i historią rosyjską oraz popularyzowanie wiedzy o Rosji. Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego i finałowego. Na etapie szkolnym i międzyszkolnym zadania konkursowe były konstruowane w oparciu o zakres treści zawartych zagadnieniach i źródłach wskazanych przez organizatorów. W trakcie całego konkursu uczestnik musiał się wykazać umiejętnościami interdyscyplinarnymi.

Etap szkolny miał formę pisemną – test. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. W etapie szkolnym wzięło udział 3 uczniów liceum.

Etap międzyszkolny także miała formę pisemną – test. Na rozwiązanie testu przeznaczono 60 minut. Do tego etapu, po raz drugi (w roku 2020 - w XII edycji konkursu) zakwalifikował się uczeń klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie Mateusz Podlewski.

Etap finałowy odbywał się w dnia 26-27.04.2021r. i składał z dwóch części: prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez ucznia oraz rozmowy z komisją. Czas przeznaczony na prezentację 10 min., na rozmowę z komisją 5 min. Temat przewodni prezentacji multimedialnej to Polacy w dziejach Rosji, Rosjanie w dziejach Polski i polegał na szczegółowym zaprezentowaniu wybranej jednej lub kilku postaci. Prezentacja multimedialna musiała być samodzielnie przygotowana przez ucznia wraz wykazem literatury, z której korzystał uczeń. Pytania w trakcie rozmowy dotyczyły prezentacji oraz zagadnień, które pojawiły się na etapach wcześniejszych. Komisja finałowa pod przewodnictwem Pani prof. Izabelli Malej z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego  wysłuchała wszystkich prezentacji i przeprowadziła rozmowy z uczestnikami finału. Wybór laureatów, jak zwykle, nie był łatwy, bo poziom prezentacji był wyrównany. Wybrano 10 laureatów .Wśród nich znalazł się Mateusz Podlewski – uczeń naszej szkoły. W czerwcu planowana jest Gala konkursu. Organizator Konkursu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, po ustaleniach z przedstawicielami władz Obwodu Leningradzkiego, zadecydował, że kilkudniowy pobyt w Rosji, jako nagroda główna, niestety jest niemożliwy. Dlatego laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Halina Łosiewicz- opiekun naukowy laureata oraz dyrektor szkoły

Mamy laureata konkursu wojewódzkiego!!! Opiekunem Mateusza Podlewskiego z klasy 2CDg była Pani Dyrektor Halina Łosiewicz.

 

 

Tym razem Zuzanna zdobyła III miejsce w Powiatowym Quizie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, zorganizowanym przez PODN w Wołowie.
Który to już raz gratulujemy Zuzi miejsca na podium? Wielkie brawa za odwagę, wiedzę, zainteresowania, rozwój osobisty❗
Quiz został przeprowadzony online, 9 marca za pomocą aplikacji quizizz.com.
Na poziomie szkół ponadpodstawowych wzięło w nim udział 39 uczestników z 4 szkół. Oprócz uczniów naszego Liceum, w konkursie wystartowali uczniowie Społecznego Liceum
z Wołowa, Zespołu Szkół Zawodowych z Brzegu Dolnego, oraz Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego z Brzegu Dolnego.
Pozostali reprezentanci naszego Liceum uzyskali wysoką punktację. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy, zaangażowania i wyników. 👏👍

Dorota Kadej