Kopernik w Ratuszu

Aleksander i Jacek w Ratuszu
22 kwietnia uczniowie Kopernika, zaproszeni przez Pana Dariusza Chmurę – burmistrza gminy Wołów, spotkali się w sali sesyjnej wołowskiego ratusza z panem ministrem – Januszem Cieszyńskim. W spotkaniu brali udział przedstawiciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także lokalnych instytucji – WOK, OSiR, MiGBP.
Twórcy naszego serwera Minecraft.lowolow.pl – Aleksander Łyskawa i Jacek Wróbel, otrzymali od pana burmistrza bony na zakup sprzętu elektronicznego i propozycję rozbudowania minecraftowego świata o wołowską starówkę.
Młodzież rozmawiała z panem ministrem o ochronie środowiska naturalnego i o tym co można zdziałać w tej kwestii na poziomie lokalnym. Z panem burmistrzem i przedstawicielami lokalnych instytucji, uczniowie rozmawiali o swoich potrzebach i oczekiwaniach odnośnie wydarzeń kulturalnych, sportowych, zagospodarowania terenów zielonych w naszym mieście, rozrywki.
Dziękujemy za zaproszenie!
Aleksander i Jacek w Ratuszu
Aleksander i Jacek w Ratuszu
młodzież z Kopernika w Ratuszu