Lekcja historii w języku angielskim

Pani Agnieszka Michnowska, która szlifowała swoje umiejętności językowe podczas kursów w Irlandii, postanowiła przeprowadzić lekcję w nietypowy sposób. Zagadnienia z okresu polskiego baroku i sarmatyzmu omówiła w języku angielskim, angażując uczniów klasy 2bd w przebieg lekcji. W tym celu nie tylko posługiwała się umiejętnie językiem angielskim,ale również narzędziami audiowizualnymi na tablicy interaktywnej. Użyła również kilku metod, z którymi miała możliwość się zapoznać w trakcie uczęszczania na kurs w Irlandii na temat kreatywnego nauczania oraz dostosowań w nauczaniu względem uczniów ze specjalnymi potrzebami.