Rozpoczynamy realizację programu „Razem Łatwiej”

Nasza Szkoła przystąpiła do „Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego”. Ze wsparcia skorzystają również rodzice oraz opiekunowie dzieci, które tej pomocy potrzebują.

Zadzwoń pod numer infolinii +48 800 805 600 lub napisz na adres e-mail: razemlatwiej@cogitozdrowie.pl, a otrzymasz wsparcie i pomoc blisko miejsca zamieszkania.

Podczas rozmowy telefonicznej, wykwalifikowany pracownik infolinii przeprowadzi triage diagnostyczny, który będzie oceniał potrzeby pacjenta oraz określał dalszą ścieżkę pomocy. Koordynator Regionalny przekazuje informację o pacjencie do zespołu diagnostycznego wraz ze wskazaniem, kiedy i gdzie miałoby się odbyć badanie. Badanie trwa 1.5 godziny i maksymalnie po 3 sesjach powinna zostać postawiona diagnoza i dalsze wskazania terapeutyczne. Do momentu objęcia dziecka pomocą świadczoną przez przychodnię lub szpital pacjent zostaje pod opieką zespołu wspierającego.

Skorzystanie z pomocy jest bezpłatne. Program sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.