Wspieramy naszych rówieśników i dzieci z Ukrainy

  • Post category:Wolontariat
plakatWspieramyUkraine

Chcielibyśmy wyrazić nasze wsparcie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy ogarniętej wojną. Jutro organizujemy akcję DZIEŃ NA NIEBIESKO I ŻÓŁTO, w ramach której zachęcamy uczniów i nauczycieli do ubrania się w kolory barw narodowych Ukrainy, lub zaakcentowania tych kolorów w ubiorze. Od jutra również organizujemy zbiórkę rzeczy niezbędnych dla mieszkańców Ukrainy, walczących oraz uchodźców. Potrzebne są przede wszystkim lekarstwa, środki czystości, środki do dezynfekcji, środki opatrunkowe, sprzęt ratujący życie, żywność szczelnie zapakowana, ubrania, koce itp. Koordynatorem zbiórki jest Pani Daria Broda oraz Szkolne Koło Wolontariatu
Zachęcamy do zaangażowania.