Matura 2023

  • Post category:Matura

Wewnątrzszkolna Procedura Przeprowadzania Egzaminu Maturalnego 2023 w części pisemnej i ustnej w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Wołowie Prezentacja dla zdających egzamin maturalny w Formule 2023 Egzamin maturalny w Formule 2023 - informacje na stronie Centralnej Komisji EgzaminacyjnejEgzamin maturalny w Formule 2023 - informacje na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej…

Czytaj dalejMatura 2023

Matura 2022

  • Post category:Matura

Dokumenty z informacjami dla maturzystów (pliki PDF):Procedura przeprowadzania egzaminu maturalnego 2022 w LO im. M. Kopernika w WołowieWytyczne dla nauczycieli i pracowników szkoły dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2022 r. egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w WołowieWytyczne dla zdających dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2022 r. egzaminu…

Czytaj dalejMatura 2022