Mateusz w gronie laureatów konkursu „Białe noce”

Mamy laureata konkursu wojewódzkiego!!! Opiekunem Mateusza Podlewskiego z klasy 2CDg była Pani Dyrektor Halina Łosiewicz.

lista laureatów