Narodowe Czytanie Balladyny w naszej szkole

Dziękujemy Agnieszce, Kindze, Bartkowi i Arkowi za wczucie się w role, a Paniom: Magdzie Nawój i Darii Brodzie za zorganizowanie wydarzenia.

narodowe czytanie Balladyny