Rekrutacja 2023

Informacje dotyczące naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024


Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

Dokument dostępny w formacie PDFSYSTEM NABORU DO KLASY PIERWSZEJ

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w systemie VULCAN rozpocznie się 15 maja 2023 r.

VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrowanego w systemie przez szkołę podstawową

VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie


AKCJA REKRUTACJA

Drodzy ósmoklasiści! Przed wami egzaminy i wybór szkoły ponadpodstawowej. Zachęcamy was do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.
PROPONUJEMY cztery profile nauczania:
Klasa1a społeczno – prawna
Klasa 1b biologiczno – chemiczna
Klasa1c humanistyczno – lingwistyczna
Klasa 1d matematyczno – fizyczna
GWARANTUJEMY, że po ukończeniu liceum będziecie bardzo dobrze posługiwać się językiem angielskim. Angielski jako język rozszerzony na każdym profilu! Poza tym OFERUJEMY do wyboru: język niemiecki, francuski i rosyjski.
ZAPEWNIAMY wysoki poziom kształcenia, profesjonalną i kreatywną kadrę pedagogiczną.
PROPONUJEMY wiele ciekawych zajęć rozwijających zainteresowania: dziennikarskie, filmowe, teatralne, artystyczne, dietetyka, grafika komputerowa, Szkolny Klub Sportowy, ratownictwo medyczne.
ZAPEWNIAMY ciepłą, rodzinną atmosferę, wiele wydarzeń oraz imprez szkolnych. Nie będziecie się nudzić!
OFERUJEMY wyjazdy na ciekawe wycieczki, obozy językowe, wymiany zagraniczne.
NASZE LICEUM TO WIELE MOŻLIWOŚCI!

Zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

Załączniki do zarządzenia nr 7/2023:

załącznik nr 1: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2022/23 przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne; (PDF, 446 KB)

załącznik nr 2: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe; (PDF, 452 KB)

załącznik nr 3: Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły. (PDF, 790 KB)


Zarządzenie Nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 i terminów składania dokumentów dla kandydatów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2023:

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 i terminy składania dokumentów dla kandydatów do klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących