Rekrutacja 2023

Informacje dotyczące naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024


Zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

Załączniki do zarządzenia nr 7/2023:

załącznik nr 1: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2022/23 przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne; (PDF, 446 KB)

załącznik nr 2: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe; (PDF, 452 KB)

załącznik nr 3: Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły. (PDF, 790 KB)


Zarządzenie Nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 i terminów składania dokumentów dla kandydatów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2023:

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 i terminy składania dokumentów dla kandydatów do klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących