Warsztaty z doradztwa zawodowego

W listopadzie oraz grudniu 2018 r.  pani Katarzyna Łuczak w ramach zajęć projektowych przeprowadziła warsztaty z doradztwa zawodowego, w których uczestniczyli uczniowie klasy 1 CD.  Tematyka warsztatów była różnorodna a ich forma polegała na pracy indywidualnej, w parach lub grupach. Uczniowie mieli sposobność  określenia swoich mocnych i słabych stron oraz pragnień i celów życiowych.  Dowiedzieli się również co to jest komunikacja interpersonalna oraz jak radzić sobie ze stresem. Nasi licealiści poznali siebie lepiej a wiedza wyniesiona z tych praktycznych zajęć z pewnością pobudzi ich do  autorefleksji nad swoją przyszłą ścieżką zawodową.

warsztaty z doradztwa zawodowego 1
warsztaty z doradztwa zawodowego 2
warsztaty z doradztwa zawodowego 3
warsztaty z doradztwa zawodowego 4