Zajęcia zdalne w WOK-u

Zdalne zajęcia w WOK-u

Uczniowie klas I AC oraz I BD Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie w dniach 01.03.2021 r. oraz 04.03.2021 r. podczas zajęć plastyki, w ramach realizacji tematu „Instytucje upowszechniające działalność kultury”, w czasie trwania nauki zdalnej, mieli możliwość uczestniczenia w lekcji on-line przeprowadzonej w Wołowskim Ośrodku Kultury. Zajęcia zostały poprowadziła p specjalistka do spraw animacji, marketingu, promocji oraz organizacji imprez Pani Monika Bronowicka – pracownik Wołowskiego Ośrodka Kultury.

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z działalnością oraz ofertą lokalnej instytucji kultury. Prowadząca spotkanie przybliżyła uczniom także aktywność lokalnych twórców z dziedziny muzyki, malarstwa, fotografii, poezji, itp. Dodatkowo na zajęciach przedstawione zostało kalendarium imprez kulturalnych, które odbywają się w ciągu roku na terenie Gminy Wołów, w tym m. in. Dni Wołowa, Cantus Organni, Slot Art Festiwal, Dożynki Gminne, wernisaże, itp. Punktem podsumowującym spotkanie był konkurs wiedzy, w trakcie którego uczniowie wykazali się wiedzą i uzyskanymi informacjami podczas zajęć. Trzy osoby, które jako pierwsze poprawnie udzieliły odpowiedzi na zadane pytania, otrzymały upominki od Wołowskiego Ośrodka Kultury. Spotkanie z pracownikiem WOK zostało przeprowadzone w interesujący i aktywny sposób, było dla uczniów okazją do poznania tematyki w zakresie kultury, sztuki i aktywności artystycznej w Gminie Wołów. Zajęcia w WOK-u zorganizowała Daria Broda – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie.

Zdalne zajęcia w WOK-u