Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniej, emerytowanej nauczycielki naszej szkoły
Pani Profesor
Zenony Jóźwiak

Żegnamy oddanego pedagoga,
wychowawcę wielu pokoleń naszych uczniów
wspaniałego i ciepłego człowieka
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wołowie