Stypendia Burmistrza Gminy Wołów dla zdolnych uczniów

Przypominamy o terminach składania wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Gminy Wołów dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Wołów za drugie półrocze roku szkolnego 2021/2022:

  1. do 10 lipca 2022r. z w przypadku uczniów klas ósmych oraz uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych,

  2. do 10 września 2022r. w przypadku pozostałych uczniów szkół podstawowych (tj. klas 4-7) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Pobierz wniosek o stypendium