„Europa bez granic”- podsumowanie projektu

Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem. W jaki sposób możemy jednak poznać swoją tożsamość europejską? Jak się dowiedzieć, czym się różnimy, a w czym jesteśmy podobni do innych europejskich nacji? A może należy wykonać krok w stronę Europy? Co taki „krok” oznacza dla nauczycieli wołowskiego Liceum im. Mikołaja Kopernika?

„W stronę Europy” to realizowany przez szkołę projekt, który umożliwił naszym pracownikom przekroczenie granic Polski w celu odkrywania swojej przynależności kulturowej, pogłębiania i nabywania nowych umiejętności zawodowych. Polonistka, chemiczka, informatyk, historyczka i pani sekretarz szkoły stawili czoła trudnemu zadaniu – nauce języka obcego na Malcie! Angielski jest wszechobecnym językiem, a program Erasmus+ umożliwia nauczycielom oraz kadrze administracyjnej udział w kursach rozwijających umiejętności językowe. Kompetencje zawodowe podnosili również angliści, którzy poszerzali swoją wiedzę o nowoczesne technologie informacyjne i innowacyjne metody stosowane w nauczaniu języka obcego. Z bogatej oferty maltańskiej instytucji szkoleniowej wybraliśmy również na kurs, którego program opierał się na przedstawieniu najważniejszych aspektów związanych z multikulturowością oraz różnorodnością kulturową i etniczną.

Nasza szkoła wychodzi naprzeciw nie tylko uczniom, którzy przybywają do nas z innych krajów, ale również tym, którzy posiadają specyficzne trudności w uczeniu się. Dlatego w Irlandii trzech nauczycieli wzięło udział w kolejnym, specjalistycznym kursie, aby dowiedzieć się, jak z takimi uczniami można jeszcze lepiej pracować. Pobyt w Irlandii to również dodatkowe kursy oparte na sposobach pobudzania kreatywności i poznawaniu siebie jako nauczyciela. Stąd pomysł na szkolny „Sensory Room”. Kreatywność i empatia z osobami doświadczającymi trudności połączona w jeden projekt – pomieszczenie, w którym w całkowitej ciemności uczniowie odgadują rozłożone przedmioty posługując się jedynie zmysłem dotyku. W ten sposób chcieliśmy okazać swoje zrozumienie osobom, którym nie jest dane cieszyć się sprawnością i pełnią zdrowia.

Poszerzania własnych horyzontów w zakresie technologii informacyjnych nigdy za wiele, dlatego odwiedziliśmy również Hiszpanię w ramach kursu na temat ich zastosowania nie tylko w nauce języka obcego, ale również w nauce innych przedmiotów. Nasza szkoła oferuje uczniom różnorodne formy spędzania czasu poza szkołą, a dzięki kursowi w Hiszpanii wiemy, jak stworzyć własny „escape room”, a nie tylko zabierać do nich uczniów w ramach wycieczek szkolnych!

Wszyscy nauczyciele biorący udział w kursach w ramach mobilności szkolnej kadry edukacyjnej programu Erasmus+ wzbogacili swój warsztat pracy, odkryli własne możliwości, poznali nowych ludzi z najróżniejszych stron Europy i świata, wymienili się doświadczeniami, współuczestniczyli w życiu odwiedzanego kraju, poznali jego zwyczaje i kulturę. Uczynili krok w stronę Europy na drodze, która otwiera inne możliwości i wzbogaca nas o nowe doświadczenia.