PODSUMOWANIE PROJEKTOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Celem projektu  „Rozwiń skrzydła edukacji”  jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz zakup pomocy dydaktycznych.   W roku szkolnym 2017/2018 swoje kluczowe kompetencje podniosło 141 uczniów, którzy brali udział w różnorodnych zajęciach  wybierając takie przedmioty jak język angielski, język niemiecki, język francuski, matematykę, fizykę, biologię, chemię, geografię czy informatykę. W ramach projektu  utworzono również Szkolny Punkt Informacji i Kariery, w którym doradcy zawodowi przeprowadzili indywidualne diagnozy wśród 79 uczniów w zakresie ich predyspozycji edukacyjnych i zawodowych w celu ułatwienia im wyborów dotyczących ich dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Dodatkowo, w ramach warsztatowych zajęć grupowych  z doradztwa zawodowego  20 uczniów skorzystało z możliwości  ukształtowania własnej orientacji zawodowej.

Dzięki dofinansowaniu unijnemu, nasza szkoła wzbogaciła się o dodatkowe pomoce dydaktyczne. W ramach projektu zakupiono dygestorium oraz pomoce do laboratorium chemicznego ( m.in. statywy demonstracyjne), mikroskop optyczny oraz pomoce do pracowni biologicznej ( m.in. zestawy preparacyjne, zestawy mikroskopowych preparatów biologicznych) czy przyrządy do przeprowadzania doświadczeń fizycznych (m.in. demonstrator linii pola magnetycznego, statyw izolacyjny, kondensator, zestaw do demonstracji prądów wirowych i reguły Lenza). Zakupiono również 15 komputerów wraz z nowym serwerem.

W projekcie zaplanowane były również szkolenia dla 16 nauczycieli, których objęto wsparciem w zakresie kompetencji społecznych oraz technologii cyfrowych.  Nauczyciele otrzymali certyfikaty w standardzie VCC po uprzednio pomyślnym zdaniu końcowych egzaminów.  Wzięli oni również udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystania e-podręczników, e-zasobów i e-materiałów dydaktycznych w swojej pracy z uczniami.

Przed nami kolejny rok zajęć w ramach projektu, dzięki którym uczniowie będą mieli nieodpłatną możliwość pogłębiania swojej wiedzy, co w konsekwencji prowadzi do wyższego progu zdawalności egzaminu maturalnego i łatwiejszego dostępu do ofert uczelni wyższych.