REKRUTACJA DO PROJEKTU

W ramach projektu „Rozwiń skrzydła edukacji” w naszym liceum prowadzony jest proces rekrutacji do poszczególnych grup. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania wybierając zajęcia spośród różnorodnych przedmiotów.  Do wyboru mają język angielski, język niemiecki, język francuski, matematykę, fizykę, biologię, chemię, geografię oraz zajęcia informatyczne w zakresie projektowania stron internetowych. Wszyscy uczniowie objęci są również indywidualnym oraz grupowym doradztwem zawodowym. W ramach prowadzonych spotkań w powstałym Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery    doradca zawodowy pomoże uczniom w określaniu ich predyspozycji zawodowych i ukierunkowaniu ich dalszej ścieżki zawodowej. Dzięki przeprowadzonym diagnozom  w zakresie predyspozycji edukacyjnych i zawodowych uczniowie będą również mogli łatwiej określić swoją dalszą ścieżkę edukacyjną – wybrać rodzaj uczelni, kierunek studiów. Efektem końcowym działalności Punktu będzie przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru przedmiotów maturalnych oraz przygotowanie absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, umożliwiającej mu aktywne funkcjonowanie na krajowym i unijnym rynku pracy.