Uczniowie Kopernika w programie badań PISA

uczniowie podczas badań PISA

Dziś nasi uczniowie wzięli udział w badaniu PISA (Programme for International Student Assessment, czyli Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów), Jest ono realizowane przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co 3 lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych krajach. Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od roku 2000. Od 2013 roku, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, badanie w naszym kraju przeprowadzane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych.