ERASMUS+

Miło nam poinformować, że nasze liceum uzyskało wsparcie finansowe ze środków unijnych w ramach projektu „Towards Europe”. Realizacja projektu została oparta na trzech kluczowych płaszczyznach, tj. poznanie natury wielokulturowości, pogłębienie i nabycie nowych umiejętności w pracy z uczniami z dysfunkcjami w uczeniu się oraz promowanie nauki języka angielskiego. Ze względu na zmieniającą się dzisiejszą rzeczywistość szkolną jest dla nas oczywistym, że my, nauczyciele, musimy stale pogłębiać i uzupełniać naszą wiedzę w tych obszarach. Dlatego zaplanowaliśmy szereg działań angażujących całą społeczność szkolną. Również w ramach projektu nauczyciele naszego liceum będą mieli możliwość poznania szeregu nowych narzędzi niezbędnych do pracy z uczniem poprzez uczestniczenie w kursach metodycznych organizowanych poza granicami naszego kraju. Zdajemy sobie również sprawę jak istotnym elementem staje się umiejętność posługiwania się językiem obcym, dlatego i my chcielibyśmy stawić czoła nowym wyzwaniom w tym zakresie.

Zapraszamy do śledzenia postępów naszego projektu!

erasmus-UE