„LekcjaEnter” w Koperniku

W terminie od 26 października 2020r. do 25 stycznia 2021r. w ramach projektu „LekcjaEnter” nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie: Pani Katarzyna Łuczak, Pani Marta Ferenc oraz Pani Daria Broda wzięły udział w 40 godzinnym cyklu szkoleń z zakresu poszerzenia kompetencji cyfrowych. W ramach zajęć, które odbywały się w formie zdalnej, poruszane były następujące zagadnienia:

– „Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne”,
– „Lekcja w sieci – dobierz urządzenie, platformę, aplikację”.
– „Ze smartfonem na lekcji”,
– „Tworzymy własne e-materiały”,
– „Przygotowujemy scenariusze lekcji”.

Szkolenie prowadzone było przez Pana Andrzeja Cieślickiego – trenera projektu „LekcjaEnter”, który podczas zajęć podzielił się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem, nie tylko w ujęciu teoretycznym, ale także praktycznym. Szkolenia odbywały się w cyklach, a każdy moduł poświęcony był innym aspektom wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnej w pracy nauczyciela.

Uczestnicy szkolenia mieli również okazję wymienić się doświadczeniami i podzielić nabytymi wcześniej umiejętnościami. Efektem udziału w projekcie było przygotowanie dwóch scenariuszy zajęć z wykorzystaniem poznanych aplikacji oraz zasobów przygotowanych na platformie e-podręczniki. Scenariusze nauczycieli naszej szkoły zamieszczone zostały na platformie Lekcja Enter.

Projekt „LekcjaEnter” przyczynił się do poszerzenia wiedzy z zakresu kompetencji cyfrowych, co ma szczególne znaczenie podczas pracy zdalnej z uczniami. Zdobycie nowych umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii znacząco wpłynie na atrakcyjność
i efektywność przeprowadzanych zajęć. Z całą pewnością warto było poświęcić czas na rozwiniecie swoich umiejętności cyfrowych.