Człowiek codziennie czyli Zwykli Niezwykli

Zapraszamy absolwentów do udziału w projekcie
CZŁOWIEK CODZIENNIE, CZYLI ZWYKLI NIEZWYKLI
Codziennie tworzymy historię swoją, innych ludzi i miejsc, w których żyjemy. Sięgnijmy więc do zasobów pamięciowych swoich, swojej rodziny, znajomych i przedstawmy osoby, które swoim dniem codziennym tworzą piękno tego świata. Może czasem nie mają świadomości swojej niezwykłości? Twórca to nie tylko malarz, fotograf, scenarzysta, To także nauczyciel, który współkreuje człowieka, przedsiębiorca tworzący miejsca pracy, wolontariusz, sportowiec dzielący się swoim doświadczeniem z młodszym pokoleniem…
Gmina Wołów przystępuje do realizacji projektu „Człowiek codziennie, czyli zwykli niezwykli”. Zwracamy się z prośbą do grupy absolwentów LO o zaangażowanie i zgłaszanie osób, które uznajecie Państwo za ważne dla naszej lokalnej społeczności, uzdolnionych, pozytywnych, nowatorskich w jakiejś dziedzinie, o ciekawych zainteresowaniach, wrażliwych na drugiego człowieka. Można przedstawić również historię swojego przodka lub innej, nieżyjącej już postaci, o której chcemy zachować wspomnienie.
Prosimy o kierowanie informacji na adres mailowy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie
bibliotekawolow@migbp-wolow.pl
Bożena Serafin