WIZYTA DELEGACJI WĘGIERSKIEJ

W dniach 1-3 marca, władze powiatu wołowskiego oraz nasza szkoła, mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć przedstawicieli organu prowadzącego oraz budapesztańskiej szkoły KATOLIKUS w skład, której wchodzą: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Sportowe, Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa Artystyczna. Delegacja z Budapesztu w składzie: Państwo Gábor i Marica Oláh -przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, Pan Zsolt Debreczeni – dyrektor szkoły, Pani Ezsébet Gyulavics -nauczycielka angielskiego oraz koordynator projektów, oraz Pan Patrik Pintér- nauczyciel historii i fizyki zostali zaproszeni do naszego powiatu dzięki współpracy nawiązanej z Panem Wicekonsulem Węgierskim Adamem Szesztey. Wizyta delegacji rozpoczęła się uroczystą kolacją w towarzystwie pana konsula i jego asystentki, władz powiatu: Pana Starosty Janusza Dziarskiego oraz Pana Sekretarza Andrzeja Nejmana, oraz przedstawicieli naszej szkoły: Pani Dyrektor Katarzyny Łuczak i Pani Wicedyrektor Marzeny Dancewicz. Ze względu na dość krótki czas jaki mieliśmy do dyspozycji, program wizyty był dość napięty. Drugi dzień rozpoczął się spacerem po centrum miasta. Nasi goście w towarzystwie Pani Dyrektor i Pani Katarzyny Fęglerskiej- Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym mieli okazję zobaczyć piękną architekturę naszego miasta oraz rynek wraz z Ratuszem. Następnie udaliśmy się na spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. Goście zwiedzili szkołę i wzięli udział w pokazowej lekcji historii poprowadzonej w języku angielskim przez Panią profesor Agnieszkę Michnowską. Następnie delegacja udała się na spotkanie z Panem Starostą w Zamku Piastowskim, gdzie mogli również podziwiać panoramę Wołowa z wieży widokowej. W godzinach popołudniowych w szkolnej czytelni odbył się panel dyskusyjny dotyczący obszarów współpracy pomiędzy szkołami i organami prowadzącymi. W panelu dyskusyjnym oprócz wcześniej wspomnianych osób dodatkowo wzięli udział: Pan Wicestarosta Jarosław Iskra, Pani Agnieszka Michnowska- nauczyciel historii oraz Pani Małgorzata Oberg- nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektu Erasmus +. Po owocnych rozmowach i przekazaniu przez Panią dyrektor i wicedyrektor drobnych upominków delegacji węgierskiej zaproszeni goście udali się na spotkanie z Proboszczem Parafii p.w. św. Karola Boromeusza- ks. Krzysztofem Kantonem. Spotkanie było ważnym punktem programu wizyty, ponieważ w/w szkoła prowadzona jest przez władze kościelne. Ksiądz proboszcz ugościł nas wszystkich wspaniałym poczęstunkiem i wyraził również chęć nawiązania współpracy. Ostatni dzień wizyty przeznaczyliśmy na pokazanie naszym gościom, jednego z piękniejszych miejsc w powiecie, a mianowicie Opactwa Cystersów w Lubiążu. Zachwytom nie było końca. W drodze powrotnej odwiedziliśmy również Brzeg Dolny. Czas spotkań i pełnych serdeczności rozmów minął bardzo szybko. Wizyta delegacji zakończyła się uroczystym obiadem w restauracji BIS w Wołowie. Serdecznościom nie było końca. Pan Starosta w imieniu powiatu przekazał gościom upominki przygotowane przez wychowanków ZPR w Brzegu Dolnym, a goście z Węgier również wręczyli nam przygotowane przez siebie upominki. Obie strony wstępnie zaplanowały rewizytę delegacji z powiatu i liceum w Budapeszcie. Dla naszej szkoły wizyta delegacji to wyróżnienie i jednocześnie szansa na rozpoczęcie wymiany uczniów pomiędzy szkołami, rozwój kompetencji językowych jak również poszerzenia wiedzy na temat kraju, należącego podobnie jak Polska, do Grupy Wyszehradzkiej. Będziemy Was na bieżąco informować o kolejnych wydarzeniach związanych z zapoczątkowaną współpracą.